Home

Sjukskriven tills vidare pga hjärtinfarkt (SCAD, spontan kranskärlsdissektion).

Estassy Performing Arts

Jag heter Céline Estassy och driver sedan år 2009 företaget Performing Arts, inriktning sång, musik och scenkonst.

 

2012 fick mina körer och min teatergrupp namnet School of Performing Arts.

Mini (4-6 år) Midi (7-9 år) Maxi (10-12 år) YVAR (13-16 år) och teatergruppen YVAR (10-16 år)

Våren 2014 startade School of Performing Arts projektet YVAR - Young Voices Against Racism. Tanken med projektet var att motverka rasism i vårt samhälle genom främst sång, musik och teater. För projekt YVAR har School of Performing Arts fått Emerich Roths Fredspris 2014 och 2015.

Från 2015 är YVAR en fristående ideell förening med egna stadgar: "Föreningen har till ändamål att genom att arbeta med musik och teater sprida ett antirasistiskt budskap från barn och ungdom till andra barn och ungdomar. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att skapa och spela teater, göra konserter, synas med sång, musik och dans ute i samhället.

 

School of Performing Arts har flera uppdragsgivare varje år, bl.a:

Estrad Ljusdal - visafton, Kulturdagar

Lions - Lucia, Barnens dag

Järvsö kyrka - Earth Hour

Ljusdals bandyklubb - bandyinvigning

Ljusdal Ramsjö församling - familjegudstjänst

Riksteatern/Bilda - föreställningen "Flygräddaren"

Ljusdals Köpmannaförening - Centrumhusets 15års jubileum

Lill-Babs stipendiekommité - Lill-Babs stipendiekonsert

 

Vill du vara med i någon av körerna eller anlita mig och School of Performing Arts/YVAR?

 

Kontakta Céline Estassy.

 

Läsåret 2018/2019 är det uppehåll för samtliga körer, då jag fått en hjärtinfarkt.

Jag är också sjukskriven från mitt musiklärarjobb på Stenhamreskolan för åk 7-9 och med högstadiets musik- och estetiska musikprofil.

Kommande projekt

Inga kommande projekt eller evenemang.

 

ht 2018

WE HAVE A DREAM

Den 11 juli 2015 släppte School of Performing Arts barn- och undomskörer sin andra skiva. Den har fått namnet We have a dream. För vi har en dröm om en harmonisk värld fylld av kärlek, tolerans och förståelse för alla människor oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, språk, religion, kön, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. En värld där alla människor är fria, har lika värde och samma rättigheter. En värld utan krig, där människor kan lösa sina konflikter med icke våld, en värld fylld av kärlek och musik. Jag, barnen och ungdomarna har valt att lägga vår kamp för fred med hjälp av musik, med en dröm om att musiken kan flöda fritt genom människors hjärtan och öppna alla sinnen för en mer kärleksfull och tolerant värld.

 

Den drömmen delar vi med de inbjudna artisterna Lill-Babs, Östen Eriksson, Folkungar, Linus Wahlgren, Jakob Stadell och Lisa Stadell. Alla har de ett varmt engagemang i kampen om alla människors lika värde.

 

Denna cd ingår i School of Performing Arts projek YVAR (Young Voices Against Racism). Två år i rad har vi fått Emerich Roths fredspris för vårt arbete mot rasism för medmänsklighet och för de fredskonserter och musikteatrar vi gjort genom åren, där vi lyft frågor kring rasism, utanförskap och mobbing. Med bl.a prispengarna har vi valt att dokumentera de många fina fredssånger som skrivits genom åren.

 

Skivan finns att köpa på Lill-Babs caffär i Järvsö, på Coop Extra i Ljusdal eller genom att kontakta mig.

 

Céline Estassy, Kör- och projektledare

070-6968826, celine@estassy.se

 

JUL ÖVER LJUS DAL

November 2013 släppte School of Performing Arts barn- och undomskörer sin första skiva. De heter Jul över Ljus dal. På skivan medverkar lokala körsångare och lokala artister. En härlig julskiva man aldrig tröttnar på tack vare den stora variationer av genrer och arrangemang.

 

Skivan finns att beställas via celine@estassy.se

© Copyright. All Rights Reserved.