midikören

Sjukskriven tills vidare pga hjärtinfarkt (SCAD, spontan kranskärlsdissektion).

Midikören

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midikören är en barnkör för barn mellan 7 - 9 år. Vi är i dagsläget kring 10 barn men har plats för fler.

Vi sjunger varje tisdag med mål att uppträda i olika sammanhang.

Föräldrar får sitta med vid sidan om så länge de yngsta barnen behöver det. Annars lämnar du ditt barn och kan antingen åka iväg eller vänta utanför rummet. Det finns två ungdomshjälpledare, Anna Aurusell och Julia Björk som fångar upp där det behövs. Midikören sjunger tillsammans med Maxikören de sista 15 min av sitt körpass.

 

Hösttermin:

Vi gör minst ett uppträdande tillsammans med de andra körerna Mini, Maxi och YVAR. Oftast blir den i sept-okt när vi uppmärksammar Internationella fredsdagen eller FN-dagen med en kärleks- och fredskonsert. När vi närmar oss jul så medverkar Midikören i antingen i ett Luciatåg eller i en musikteater med jul/vintertema.

Det händer att vi får andra upprag som Bandyinvigning eller Lucia. Till det tackar jag bara ja om föräldrar och barn samtycker.

 

Vårtermin:

Midikören övar inför en konsert eller musikteater där man medverkar tillsammans med de andra körbarnen i Mini, Maxi och YVARkörerna. Det händer ofta att vi får andra sånguppdrag också. Det kan vara uppträdande på Barnens dag, Internationella kvinnodagen m.fl.

 

Krav:

MIdikörens mål i första hand är att sjunga tillsammans., ha roligt och våga ta plats på en scen.

Jag ställer krav på att barnen ska lära sig samtliga sånger utantill. De barn som vill får då också större ansvar för diktläsning/repliker/solosång m.m.

Vid uppträdanden krävs att anhörig finns på plats vid både repetitioner och framträdanden (för de yngre barnen) för att hjälpa till med sitt/sina barn.

Anhörig måste vara beredd att hjälpa till att ordna enklare kläder till sitt eget barn när vi gör musikteatrar och hjälpa till bakom scenen.

Vid hög frånvaro kan jag komma att meddela att ditt barn ej kan medverka på våra uppträdanden.

Anhörig har fullt ansvar att ta reda på repetitionstider och hålla sig uppdaterad via te.x Facebookgruppen.

 

KONTAKT

+46706968826

© Copyright. All Rights Reserved.