minikören

Sjukskriven tills vidare pga hjärtinfarkt (SCAD, spontan kranskärlsdissektion).

Minikören

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minikören är en sång- klapp- dans- och lekgrupp för barn mellan 4-6 år. Vi är mellan 10-18 barn.

Varje tisdag träffas vi och leksjunger men vi tränar också till våra uppträdanden.

Föräldrar får gärna sitta med i vår ring eller vid sidan om så länge barnet själv vill det. Annars finns möjlighet att vänta utanför rummet. Minikören har två ungdomshjälpledare, Anna Aurusell och Julia Björk.

Vi är mellan ca 10 st. barn.

 

Hösttermin:

Vi gör minst ett uppträdande tillsammans med de andra körerna Midi, Maxi och YVAR. Oftast blir den i sept-okt när vi uppmärksammar Internationella fredsdagen eller FN-dagen med en kärleks- och fredskonsert. När vi närmar oss jul så medverkar Minikören i antingen i ett Luciatåg eller i en musikteater med jul/vintertema.

Det händer att vi får andra upprag som Bandyinvigning eller Lucia. Till det tackar jag bara ja om föräldrar och barn samtycker.

 

Vårtermin:

Minikören övar inför en konsert eller musikteater där man medverkar tillsammans med de andra körbarnen i Midi, Maxi och YVARkörerna. Det händer ofta att vi får andra sånguppdrag också. Det kan vara uppträdande på Barnens dag, Internationella kvinnodagen m.fl.

 

Krav:

Minikörens mål i första hand är att sjunga och glädjas tillsammans.

Vid uppträdanden krävs (pga av barnens låga ålder) att anhörig finns på plats vid både repetitioner och framträdanden för att hjälpa till med sitt/sina barn.

Anhörig måste vara beredd att hjälpa till att ordna enklare kläder till sitt eget barn när vi gör musikteatrar och hjälpa till bakom scenen.

Vid hög frånvaro kan jag komma att meddela att ditt barn ej kan medverka på våra uppträdanden.

Anhörig har fullt ansvar att ta reda på repetitionstider och hålla sig uppdaterad via te.x Facebookgruppen.

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

+46706968826

© Copyright. All Rights Reserved.