allt om hörsel

ALLT OM HÖRSEL


CA 1,5 MILJON HAR TINNITUS I SVERIGE

100 000 av dessa har det så allvarligt att kvalitén på deras

dagliga liv påverkas avsevärt.En del får sömnproblem och koncentrationssvårigheter. En del får svårt att gå tillbaka till sina yrken. Musiker, förskollärare, musiklärare, piloter, diskjockeys är några drabbade yrkesområden. 

 

Vad är tinnitus?

Man vet idag inte exakt vad som händer i örat vid tinnitus. En teori är att skadade hårceller sänder falska signaler till hjärnan och att hjärnan tolkar dessa signaler som ljud trots att inga ljud hörs utifrån. Tinnitus kan delas in i tre grader:

1.Svaga sus - som bara uppfattas då det är riktigt tyst.

2.Ringningar och/eller andra störande ljud som påverkar det dagliag livet.

3.Starka ljud - som påverkar allmäntillståndet med t.ex. koncentrationssvårigheter och sömnproblem.

 

Ljudöverkänslighet

I samband med tinnitus är det också mycket vanligt med hyperacusis, ljudöverkänslighet. Tecken på hyperacusis är:


• Att hög musik plötsligt känns plågsamt

•Att man inte klarar vanliga vardagsljud utan obehag,

att t.ex. diskskrammel upplevs som besvärande.


Man kan också tappa förmågan att urskilja ljud:

•Ord flyter samman

•Tal och bakgrundsmusik flyter ihop

•Musiken känns som en röra av toner

•Man hör inte vad någon säger alldeles intill när det är

andra ljud som pågår samtidigt


HUR LÅTER TINNITUS?

Som ett gammalt trasigt kylskåp som står och brummar eller som att ha någon som steker bacon i huvudet. Som en fiskebåt som dunkar på avstånd eller som "myrornas krig" när TV programmen är slut. En person beskrev sin tinnitus som en "syntetisk sandstorm". En annan som att ha en lastbil på tomgång utanför.

Ofta är ljuden högfrekventa, dvs ljusa pipiga. Upplevelsen av tinnitus är olika men de drabbade har en sak gemensamt, det pågår timme ut och timme in, dygnet runt, året om.


Vad gör jag om jag fått tinnitus?


Har du fått tinnitus efter till exempel en konsert?

Ta det lugnt och vila öronen ett par dagar. Vanligtvis går det över. Det är viktigt att du inte börjar oroa dig för mycket, då kan oron i sig bli nog så besvärlig (stress och spänningar kan också ge tinnitusbesvär som symptom). Om besvären sitter i längre än ett par veckor så kontakta läkare (går du i skolan så kan skolsköterskan hjälpa dig vidare till en läkare). Det finns olika sätt att behandla problemen så att de lindras. Den värsta oron brukar släppa när man fått genomgå en undersökning av en kunnig läkare som konstaterat vad symptomen beror på. Läs mer under rubriken Lindring.


Vet du att du fått en ordentlig "ljudbang"?

Uppsök läkare direkt. Kan vara viktigt att undersöka dig på en gång om du fått ett akustiskt trauma (senare kan dessa dokument behövas vid försäkringsfall mm). Även här vill vi poängtera att i de allra flesta fall blir personen bättre, även om det ser hopplöst ut till en början. Man vet nu att de känsliga hårcellerna kan återhämta sig även om detta tar mycket lång tid.


Har du konstaterad kronisk tinnitus ?

Det finns olika sätt att lindra kronisk tinnitus så att ljuden blir lättare

att stå ut med. Hörseln har en förmåga att sortera bort de ljud hjärnan

registrerar som oväsentliga. Klockan hemma på väggen till exempel är

ju inget man hör hela tiden. Genom avslappning, själv eller med hjälp,

kan man få hjärnan och sinnena att sluta lyssna på den "inre orkestern". Successivt kan man vänja sig vid de olika ljuden så att de inte "tar över".

De finns där men kopplas inte längre till fara.


Har du svårt att somna?

Många upplever att de hör sin tinnitus mest när de skall sova och att i tystnaden nästan växer ljuden till abnormitet. Ha en radio eller svag musik på i bakgrunden, eller varför inte en talbok med en vacker lugnande röst, då maskeras ljuden och du kan lättare slappna av. Någon sa - jag brukar lyssna på tystnaden bakom oljuden.

Att sova ordentligt är förstås viktigt för alla men speciellt viktigt för dig som har tinnitus. Mycket energi går åt till att behandla, sortera bort och förhålla  sig till tinnitusljuden. För att orka detta behöver kroppen må bra för övrigt. Sömn, bra mat, motion, avslappning är viktiga element för oss med daglig tinnitus.


Hur får man tinnitus?

Förstärkta ljud

Oftast får man tinnitus av starka ljud och att man vistas för länge i starka ljudvolymer. Att personer får tinnitus av för höga volymer på konserter, diskotek, ravepartyn, freestyle med mera är tyvärr mycket vanligt. Just när man ser trenden av hörselskador via industrin vända kommer en ny;

att vi får hörselskador genom att vi, oftast självmant, utsätter oss för lika starka skadliga nivåer men nu via musik och på fritiden istället.


En ljudbang

Man kan också få tinnitus vid ett enda tillfälle. En ljudbang av något slag,

till exempel en "rundgång" (tjutande högt ljud) vid en konsert eller en nyårs-smällare kan drabba hörselorganet med skador av olika slag. När ett band

repar i odämpad källarlokal med betongväggar kan "ljudricoscetter" bildas

med mycket höga skadliga nivåer. Läs mer När är högt för högt


Lägre volymer under längre tid

Det är fel att tro att inte lägre volymer kan skada hörseln. Det är en dosfråga. Hörselorganet behöver vila och får den inte det så blir öronen "utbrända"

likväl som andra delar av kroppen.Socialstyrelsens rekommendationer 100 dB som ett accepterat medelvärde vid ljudliga arrangemang är beräknade utifrån en sammanlagd exponeringstid på 5 timmar i veckan! Klicka här för att se över din veckodos.


Runt 50 ungdomar som vi frågat har uppgett detta som den huvudsakliga orsaken till deras tinnitus: (fler svarsalternativ var möjliga)


Konsert 18 st

Freestyle 14 st

Eget musikspelande 9 st

Disco/klubb/rave 7 st

Skoldisco 5 st

Musikpub 3 st

Annat sätt (bilstereo, fest, trafik, smällare, körsång mm 13 st

Vet inte 10 st


Hur skyddar jag mig själv och andra mot hörselskador som tinnitus?

När du själv kan påverka: Sänk volymen!

När du inte kan påverka: Se till att använda hörselskydd!


änk på att det är viktigt att vila öronen då och då från alla ljud! skapa och "fridlys" dina tysta miljöer!


Vad kan mer orsaka eller förvärra tinnitus?

Starka ljud är den vanligaste orsaken till tinnitus här under kan du läsa om andra saker som kan orsaka tinnitus.


Läkemedel

Ämnet acitylsalicylsyra kan göra att din tinnitus ökar. Albyl, Aspirin, Bamyl, Magnecyl, Treo är alla exempel på läkemedel som innehåller detta ämne.

Vill du veta om just ditt läkemedel har tinnitus som biverkning kan du söka i FASS.


Stress

Stress påverkar tinnitus negativt. Extremfallet är piloten vid Gottröra som fick tinnitus i samband med flygolyckan.


Koffein

Koffein kan göra så att tinnitusljuden ökar. Tänk på att Coca Cola och ett flertal andra drycker innehåller koffein.


Spända muskler i käke, nacke och axlar

Stress eller bettfel kan orsaka spänningar i käkleder och  därmed orsaka tinnitus. Via din läkare kan du få remiss  till en tandläkare, kanske en bettskena kan avhjälpa problemet?  Är du stel i nacke och axlar så kan även det framkalla eller förvärra tinnitus.


Skador på nacke

En whiplash skada kan orsaka tinnitus. Även slag mot nacke och öra kan ge svår tinnitus.


Trötthet

När du är trött ökar ljuden i dina öron. Många har svårt att somna på grund av sin tinnitus. Det blir lätt en ond cirkel.


Alkohol

Alkohol kan både upplevas lindra och förvärra. Dagen efter kommer ljuden tillbaka desto värre. Alkohol avtrubbar hörselsinnet, liksom alla sinnen, så att du lättare "står ut med" starkare volymer vilket har som följd att du utsätter dig för risker du normalt inte skulle gjort.


Sjukdomar

Det finns flera sjukdomar som kan ge tinnitus, därför skall du alltid kontakta läkare om du drabbas av tinnitus.