allt om rösten

SÅNGSTILAR - lyssning direkt (klicka på bilderna) fakta om varje stil med lyssningslänkar (se tabellen nedan)


ALLT OM HÖRSEL - fakta kring tinnitus och örat (klicka här)

Liten ORDLISTA för sång:


Unisont       Alla sjunger samma stämma

A capella     Sång utan instrument

stämsång    En sång där sångarna är uppdelade i olika stämmor, varje stämma har sina egna toner.

kör               Många sångare samtidigt (minst ca 10 st.)

solo             En sångare

kanon          Flerstämmig sång på samma melodi. T.ex. Broder Jakob, Vår tupp är död.

ALLT OM RÖSTEN - med lyssningsexempel.


Innan människan lärde sig tala, använde hon rösten till att hålla ihop stammen och varna för olika faror. Man tror att människan kunde forma ord för 80 000 år sedan.

Sången är troligen den vanligaste formen för musikalisk aktivitet och den finns i alla kulturer. En av sångens historiska uppgifter har varit att bevara kunskap i skriftlösa kulturer. Texter med sång och rytm är lättare att komma ihåg än vanligt tal.

Inom europeisk musik har sången spelat en viktig roll. Under 1500- och 1600-talet utvecklades sångkonsten och sångpedagogik inom konstmusiken (dvs. klassisk musik). Det behövdes många duktiga sångare (virtuoser) till operasång.


Vårt eget instrument, rösten är lika unikt som ett fingeravtryck. Den avslöjar hur du mår. Är du glad eller ledsen, lugn eller nervös, så märks det direkt på din röst. Du kan öva upp din röst som vilket annat instrument som helst. Stämbanden i halsen är muskler som du kan träna upp, och precis som en löpare ska du värma upp innan du tar i alltför kraftigt. Men det viktigaste är inte tekniken. Det är känslan som får folk att lyssna. Det är den som skiljer en bra sångare från en dålig.


Stämband (klicka här för att se kort film om stämband)

Stämbandens längd avgör vilket röstläge en sångare har. Bassångaren har de längsta stämbanden och sopranen den kortaste. Barn har röster som motsvarar sopran eller alt. Rösten förändras hela livet. I puberteten växer stämbanden snabbare än vanligt. Detta kallas för målbrottet. Du får en mörkare röst. Förändringen hörs tydligast hos pojkar. Deras stämband växer till sin dubbla längd, ca 15 mm, medan flickor endast växer några milimeter, till ca 10 mm. Det är inte skadligt att sjunga under målbrottet men du ska undvika att skrika.Så fungerar sångrösten

När vi sjunger spänns struphuvudets stämband. Lungorna pressar luften genom röstspringan och ger stämbanden den vibration som orsakar tonen. Resonansen i lungor, svalg, näs- och munhålor samt bihålor förstärker och ger tonen klangfärg. Ljudet formas till ord av bl.a. gommen, tungan och läpparna.


Röstproblem

Heshet kan uppstå vid överansträngning, sjukdom eller felaktig användning av stämbanden. Stämbanden sluter inte tätt, utan luft sipprar emellan och ger ett väsande ljud. Då hjälper bara vila (dvs. vara tyst). Knutor på stämbanden orsakas av en inflammation på stämbanden. Knottror som kan vara stora som risgryn uppstår på stämbandskanten. Du låter hes.


Röstlägen

Bröströsten är det läget om vi talar i, den lägre rösten - magrösten. Det finns något som kallas mellanregister som är bryggan mellan låg och hög. Huvudklang är de högsta tonerna, ovanför näsan och kindknotorna i den sk masken. Huvudklangen sitter högre upp och inom klassisk sång jobbar man helst här. En duktig sångare tränar sig i att få ihop dessa röster utan att det märks.

I en kör heter de olika röstlägena sopran (ljusa tjejröster), alt (mörka tjejröser), tenor (ljusa killröster), bas (mörka killröster).


Sångträning, Idols sångskola

1. Uppsjungning, för att få igång blodcirkulationen (brrrr)

2. Stödet, kontroll av andning (va- va- va)

3. Registret, bröstregistret (nao, nao, nao)

4. Falsettrösten

5. Avspänd i käkarna (vi, vi, va, va, yeah, yeah, yeah)

6. wail (kryddar toner med en "knorr". lyssna - härma

7. dist (rockröst, "argt"), var


Alla kan sjunga

Alla människor har förutsättningar att kunna sjunga. Det är lika självklart, som att alla kan lära sig att läsa och att räkna. För somliga tar det längre tid, men med mer träning, så lyckas alla förr eller senare. Alla kan också träna upp ett tillräckligt gott gehör, för att kunna sjunga. De som ”föds” med ett gott gehör har ett mer utvecklat hörselsinne redan från början – precis som vissa verkar ha en naturlig matematikbegåvning.


Visste du att sjungandet även aktiverar ditt glädjecentra,och kan därför fungera som friskvård?


källa: Bonniers musiklexikon, carolineafugglas.se, Musik i grundskolan (Staffan Sundberg)