jojk

ALLT OM RÖSTEN - fakta och lyssningslänkar

Jojk (även luohti, vuollie, leu'dd och juoiggus), samiska för sång, är samernas traditionella folksång, som också haft en plats i samisk religion.


Sångerna handlar ofta om kärlek och relationer. En jojk kan beskriva en vacker flicka eller en käck pojke som man tycker om eller för den delen en rival som man inte tycker lika mycket om. Det är mycket känslor, glädje och sorg. Jojken kan även utövas i religiöst syfte.


Språkligt sett är verbet "jojka" transitivt. Man talar till exempel om att "jojka en flicka" snarare än att "sjunga en jojk om en flicka".


Teknikmässigt kan jojk likna sångsätt från andra kulturer, till exempel sångtekniker hos vissa nordamerikanska ursprungsfolk. Men det bredare fenomenet icke-verbal sång återfinns på många håll i världen, i vitt skilda genrer och vid olika tillfällen i historien.[


källa: Wikipedia