filmmusik

Filmmusik och filmljud

Innan ljudfilmen kom så kallades den för stumfilm, där kläder och kroppsspråk var viktigt för att förmedla om personen i filmen var ond eller god, men även känslor som skulle förmedlas och handlingen, musiken i filmen spelades bredvid på ett piano. Först var man kritisk mot ljudfilmen att känslan i filmen skulle försvinna, men detta synsätt förändrades snabbt och nu är musiken och ljud mycket

betydelsefullt i filmer. Musiken i filmen kan ha olika funktioner, antingen

att skapa en känsla och stämning eller vara effekthöjande. Ser man en film och en bildörr slår igen så förväntas man höra ljudet av en dörr också annars blir man förvirrad, detta kallas för cuepoint. Kompositören har tre saker som han behöver tänka på när han komponerar musik, den ska ge rätt stämning, fungera musikaliskt så att det låter ”musik” och stödja cue-points. Det är lite knepigt ibland att få

ihop bild och musik så då använder sig kompositören sig av ett stoppur vilket är det äldsta hjälpmedlet, klockar tiden på hur lång melodin/ljudet ska vara och hur lång scenen är som ska ljudsättas. När orkestern ska spela sen så tar man fram  noterna och stoppuret så att det blir rätt längd på ljudet eller melodin.


När man gör musik och ljud är det bra om man tänkerpå vilka ljud som redan finns i filmen så att de inte försvinner för att man har instrument som överröstar,

t.ex. en långtradare kör förbi, då ska man inte ha mörka och låga ljud.

En presentation av personer i filmen är viktig för att visa om den är god eller ond, är personen ond så kanske det kommer ett obehagligt ljud eller mörk baston. Vad är det som gör att vi gillar R2-D2 i ”Star Wars”? Jo det kommer ljud som är ett mellanting mellan småbarnsjoller och hundvalpsgnäll som är elektroniskt förändrade. Via ljudet så gör


Källa: Marie Karlsson, Fridaskolan, Trollhättan