Staffan var en stalledräng

Staffan var en stalledräng (klicka för Youtube länk)

 

Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng.

Han vattnade sina fålar fem,fålar fem, fålar fem.

Stjärnorna de tindra så klara.

Gossar, låt oss lustiga vara!

En gång blott om året så en fröjdefull jul vi få.

 

Femte fålen apelgrå, apelgrå, apelgrå,

den rider väl Staffan själv uppå, själv uppå, själv uppå.

Stjärnorna de tindra så klara.

Gossar, låt oss lustiga vara!

En gång blott om året så en fröjdefull jul vi få.

 

Nu är eld i varje spis, varje spis, varje spis,

med julegröt och julegris, julegris, julegris.

Stjärnorna de tindra så klara.

Gossar, låt oss lustiga vara!

En gång blott om året så en fröjdefull jul vi få.

 

Svensk folkvisa