Stilla natt

Stilla natt, heliga natt (klicka för Youtube länk)

 

Allt är frid, stjärnan blid

 

skiner på barnet i stallets strå

 

och de vakande fromma två

 

Kristus till jorden är kommen,

 

Oss är en frälsare född

 

 

Stora stund, heliga stund

 

Änglars här, slår sin rund

 

kring de vaktande herdars hjord

 

Rymden ljuder av glädjens ord

 

Kristus till jorden är kommen

 

Eder är frälsaren född

 

 

Stilla natt, heliga natt

 

Mörkret flyr, dagen gryr

 

Räddningstimman för världen slår

 

Nu begynner vårt jubelår

 

Kristus till jorden är kommen

 

Oss är en frälsare född