slagverk

familjen

SLAGVERKSINSTRUMENT

SLAGVERKSINSTRUMENT

 

Slagverk är helt enkelt alla instrument man slår på, antingen med pinnar (stockar) eller med händerna. Slagverk kan vara så mycket mer än trummor: det kan vara trianglar, klockor, xylofoner – men ibland också en dammsugarslang eller en hel uppsättning vinglas! Det finns minst 500 instrument som kallas slagverk – och det kommer till nya hela tiden. (källa: http://www.konserthusetplay.se)

 

Slagverksinstumenten delas in i underrubriker lika som andra instrument men med bestämda eller obestämda tonhöjder och idiofoner (hela instrumentmassan ljuder) eller membranofoner ( ett spänt trumskinn som anslås)

 

* När man talar om slagverk menar man slaginstrument i en symfoniorkester

* Percussion tillhör inte standarduppsättningen i en symfoniorkester.

Slagverk från andra kulturer, typiska percussion instrument är:

congas, bongos, quiro, maracas, tamburin etc etc

* Trumset el. batteri innehåller bastrumma, virveltrumma,

tomtoms (hängpukor), golvpuka, hihats och olika cymbaler.