cabasa

SLAGVERK från andra kulturer - percussion

CABASA


Cabasa är ett musikinstrument som liknar maracas, det är ett rytminstrument som konstrueras genom loopar av stålkulekedjor lindade kring en vid cylinder. Cylindern är fäst vid ett långt smalt handtag i plast eller trä.


Musikinstrumentet har afrikanskt ursprung och tillverkades av kalebass där man fäste pärlor med strängar på den yttre ytan. Den moderna cabasan i metall skapades av Martin Cohen, grundaren av bolaget Latin Percussion. Detta bolag har byggt en mer uthållig cabasa som de kallar en afuche-cabasa (se bilden). Den avger ett metalliskt, rasslande ljud när den skakas eller rullas, liknande ljudet från en skallerorm. Den används ofta i latinamerikansk jazz, speciellt i bossa nova-stycken. Precisa rytmiska effekter kan skapas av erfarna spelare. Spelaren placerar sin icke-dominanta hand på metallkedjan för att skapa tryck medan den andra handen håller i skaftet och skakar instrumentet fram och tillbaka för att få det önskade rytmiska mönstret. I tillägg till latinamerikansk musik så används cabasa både av band och orkester.


Musikinstrumentet används ofta i musikterapi, speciellt till individer som har fysiska/neurologiska funktionsnedsättningar eftersom det krävs minimal handrörlighet för att skapa ljud. Ljudet som individen skapar kan förstärkas av terapeuten vilket bygger nervbanor mellan handens rörlighet och att höra ljudet vilket i sin tur uppmuntrar mer flytande handrörelser.