bastrumma

familjen

SLAGVERKSINSTRUMENT

Slagverk i symfoniorkester

Bastrumma i klassisk musik

Bastrumman som används i klassisk musik är en större trumma, 80 cm diameter eller mer och ungefär 50 cm djup, med skinn på bägge sidor. Bastrumma används flitigt i marscher, och inte sällan militäriska. Det var också vid sådana tillfällen som instrumentet “slog igenom”.


I orkestern kom den in förhållandevis sent. Fram till 1700-talet var den något av en raritet i Europa, men i moderna verk ges den ofta spelrum att briljera i.


Bastrumman finns också i det moderna trumsetet, men en lite annorlunda variant än orkesterinstrumentet. Den europeiska bastrumman är en avlägsen ättling till det turkiska instrumentet davul, som förekom redan under 1300-talet.


Bastrumman är också kallad baskagge i ett trumset. Det är den största och lägsta stämman i ett trumset. Den är gjord av trä och skinn och lite metall. Normalt är den gjord för ett skinn på varje sida, men det är inte ovanligt att resonansskinnet är avtaget. Det kan också vara utskuret ett hål som man kan stoppa in en lagom mängd med dämpmaterial och att kunna placera en mikrofon i trumman. Bastrumman spelas ofta med en pedal med som är kopplad till en klubba


Källor wikipedia och musik-instrumentet


Bastrumman i trumsetet


Bastrumman är den stora liggande trumman (se bild) med en tillhörande pedal. Ljudet från denna trumma åstadkommer du med hjälp av din högra fot som du har placerad på pedalen. Bastrumman är väldigt viktig för rytmen i en låt, dess groove (kan översättas till rytmisk känsla).


Du spelar alltså på bastrummans genom en pedal. Det finns här två huvudsakliga tekniker: ”häl-ner” (heal-down) och ”häl-upp” (heal-up). Det är precis som det låter, i det förra fallet behåller hälen kontakten med pedalen och i det senare fallet lyfter du hälen medan du trampar på pedalen.

•”Häl-ner” – det vill säga hälen befinner sig ständigt i mot pedalen – använder du i ballader och likande då du bara vill framkalla ett lättare ljud.

•”Häl-upp” – hälen tappar kontakt med pedalen – använder du i stället om du vill ha ett hårdare ljud, som i rock och funk.


Det ska sägas att vissa trummisar använder uteslutande en av dessa metoder och det kan också fungera. Förutom vilken teknik du använder dig av är det också viktig med sittställning och hur du ställer in pedalen. När det gäller sittställning ska du försöka ha ditt högerben med knäet böjt i en vinkel på drygt 90 grader. Känn också efter själv så att det inte uppstår ansträngning i ryggen.


Själva pedalen kan också ställas in och påverkar soundet. Denna inställning kan ändras med tiden allt eftersom din teknik och dina muskler utvecklas.


Somliga använder dämpmaterial i bastrumman för att påverka ljudet från den. Du har kanske lagt märke till att det ligger kuddar och dylikt inuti bastrumman ibland och detta beror inte på att trumman används som förvaringsplats utan att många föredrar det torrare ljud som blir resultatet med dämpmaterial.