Waterphone

familjen

SLAGVERKSINSTRUMENT

Waterphone (klicka här för att lyssna och se på instrumentet)


Waterphone eller ocean harpa är ett akustiskt slagverksinstrument som består av en rostfri skål med en cylindrisk hals och bronsstavar i olika längd och diameter runt skålens kant. Skålen kan innehålla en liten mängd vatten för att ge waterphonen ett levande ljud som medverkat i t.ex. film och album. Den finns också med i soundtrack till t.ex “Låt den rätte komma in” och “The Matrix”.


Instrumentet uppfanns och utvecklades utav instrument-tillverkaren Richard Waters år 1960 i USA, Californien. Richard inspirerades utav tre andra instrument: Piano, nagel-violinen och water drums. Waterphonen är en modern uppfinning som även har inspirerats av en tibetansk trumma. Det gör att den ibland identifieras som “Tibetian Water Drum”. 

Flera storlekar och varianter av instrumentet finns.  Man spelar oftast i sittande ställning med antingen en stråke eller en liten vaderad klubba. Om man rör på skålen gör vattnet att man får olika klang på tonerna. Den förekommer oftast i skräckfilmer, actionfilmer eller i små kortfilmer som ska innehålla spänning/skräck. Med hjälp av waterphonen kan man skapa en lätt spänning bland åskådarna vid vissa tillfällen.Källor: Wikipedia, Thewaterphone, google.


Jenny & Marta 8A