intervaller


INTERVALL


Ett intervall är helt enkelt avståndet mellan två toner. Vi börjar med att utgå från stamtonerna C, D, E, F, G, A, B, C, något som vi känner igen som C-dur skala.


C är 1:a tonen i skalan och om vi går till D, som är 2:a tonen i skalan så får vi ett intervall som kallas för en sekund (2).


Intervallet från C till G blir då 1:a tonen i skalan till 5:e tonen i skalan och kallas för en kvint (5).


De grundläggande intervall som finns är prim, sekund, ters, kvart, kvint, sext, septim och oktav. 


ÖVERKURS


Rena intervall och stora och små intervall


Men för att komplicera det hela ytterligare så finns det två grupper av intervall. Stora och små intervall samt rena intervall. De rena intervallen är prim (förkortas R1), kvart (R4), kvint (R5) och oktav (R8). De intervall som kan vara både stora och små är sekund (förkortas L2, S2), ters (L3, S3), sext (L6, S6) och septim (L7, S7). De intervall som kan göras både stora och små är stora i utgångsläget från stamtonerna. De görs små genom att sänka tonen till den svarta tangenten under stamtonen - exempelvis görs den Stora Sexten C - A liten genom att sänka tonen A och intervallet blir då C - Ab.


Nedan så kan du se alla intervall och hur många halva tonsteg de har.


Intervall - Halva tonsteg


Ren Prim -  0

Liten Sekund - 1

Stor Sekund - 2

Liten Ters - 3

stor Ters - 4

Ren Kvart - 5

Överstigande kvart - 6

Ren Kvint - 7

Liten Sext - 8

Stor Sext  - 9

Liten Septim - 10

Stor Septim - 11

Ren Oktav - 12


Mer fakta hittar du här: http://www.musikteori.se/print.php?kap=intervall