musiktermer


MUSIKTERMER


En människa som pratar entonigt utan att höja eller sänka rösten, tröttnar man ganska snart att lyssna på. På samma sätt blir det långtråkigt att lyssna på någon som spelar/sjunger om det inte "händer nåt". Att variera hur starkt eller svagt man spelar är ett sätt att få det man spelar eller sjunger att låta mer intressant (starkt/svagt i musik kallas dynamik). Det blir dessutom roligare för dig själv att spela när det låter mer varierat och proffsigt. Här nedan förklaras vissa av de ord och tecken som har med dynamik att göra.


Piano = svagt


Forte = starkt


Crescendo = Gradvis öka tonstyrkan


Diminuendo = Gradvis minska tonstyrkan


Glissando = Glida mellan tonerna


Intervall = Avstånd mellan toner


solo = ensam