årskurs 7 VT

Vecka

7AB grupp1

7AB grupp2

7AB grupp3

7CD grupp1

7CD grupp2

7CD grupp3

LÅTAR/teori

2

Orkesterns instrument

familjerna:

-stråk

-träblås

-bleckblås

-slagverk

-stränginstrument

Övriga familjer

-tangentinstrument

-elektroniska instrument

-udda instrument

jullov

Orkesterns instrument

familjerna:

-stråk

-träblås

-bleckblås

-slagverk

-stränginstrument

Övriga familjer

-tangentinstrument

-elektroniska instrument

jullov

3

Orkesterns instrument

kortspel ("fruktsallad")


Genomgång av  inlämningsuppgift

* instrument-presentationOrkesterns instrument

familjerna:

-stråk

-träblås

-bleckblås

-slagverk

-stränginstrument

Övriga familjer

-tangentinstrument

-elektroniska instrument

Céline på högskolan

Céline  Hudiksvall

4

Orkesterns instrument

Orkesterns instrument

kortspel ("fruktsallad")


Genomgång av  inlämningsuppgift

* instrument-presentation

Orkesterns instrument

kortspel ("fruktsallad")


Genomgång av  inlämningsuppgift

* instrument-presentation

Orkesterns instrument

familjerna:

-stråk

-träblås

-bleckblås

-slagverk

-stränginstrument

Övriga familjer

-tangentinstrument

-elektroniska instrument

5

Orkesterns instrument


Lyssningsövning

Orkesterns instrument


repetition och eget arbete

Orkesterns instrument


repetition och eget arbete

Orkesterns instrument

kortspel ("fruktsallad")


Genomgång av  inlämningsuppgift

* instrument-presentation

6

Friluftsdag

Orkesterns instrument

Orkesterns instrument

Orkesterns instrument7


Prov instrument

Prov instrument

Prov instrument

Prov instrument


8

Ensemblespel

Boomwhackers i helklass

Notgenomgång


Ensemblespel

Boomwhackers i helklass

Notgenomgång

Ensemblespel

Boomwhackers i helklass

Notgenomgång

Céline Hudiksvall


eget arbete med faktablad

9

Läsvecka


(Alla läser valfri bok första timmen på morgonen)

Ensemblespel

Spela en låt i  ensemble med boomwhackers

Céline högskolan

Ensemblespel

Boomwhackers i helklass

Notgenomgång

Sista dag för Inlämning av uppgift i Classroom fred kl.24.00


Don't worry, be happy

med boomwhackers

10

sportlov

sportlov

sportlov

sportlov


11 

Ensemblespel

Spela en låt i  ensemble med boomwhackers


Céline sjuk


Ensemblespel

Spela en låt i  ensemble med boomwhackers


Ensemblespel

Boomwhackers i helklass

Notgenomgång

1. Bä, bä vita lamm

2.Pop corn

3. Don't worry

4. Star Wars

5.We will rock you

6 Symphony nr.9

12

Ensemblespel

Spela en låt i  ensemble med boomwhackers

Ensemblespel

Spela en låt i  ensemble med boomwhackers

Uppspel

ensemble med boomwhackers

Fokusdag

Beethovens 9:e symfoni (januari börjar året)

13

Uppspel

ensemble med boomwhackers


RYTMIK (intro)

Music for one apartment

Uppspel

ensemble med boomwhackers


RYTMIK (intro)

Music for one apartmentLångfredag

Ensemblespel

Spela en låt i  ensemble med boomwhackers


14

Påsklov

Påsklov


Påsklov

Påsklov


15

RYTMIK

Bodypercussion

We will Rock you

Boom Chick klapp

cupsong

Träna i små grupper och individuellt.

RYTMIK

Bodypercussion

We will Rock you

Boom Chick klapp

cupsong

Träna i små grupper och individuellt

Uppspel

ensemble med boomwhackers

Uppspel

ensemble med boomwhackers

16

RYTMIK

notkunskap

Bodypercussion

ensemble rytmorkester

+ gruppindelning

RYTMIK

notkunskap

Bodypercussion

ensemble rytmorkester

+ gruppindelning

Céline högskolan

RYTMIK

Bodypercussion

We will Rock you

Boom Chick klapp

cupsong

Träna i små grupper och individuellt.

17

RYTMIK

träna med sin ensemble.


Redovisning

RYTMIK

träna med sin ensemble.

RYTMIK

Bodypercussion

We will Rock you

Boom Chick klapp

cupsong

Träna i små grupper och individuellt

RYTMIK

notkunskap

Bodypercussion

ensemble rytmorkester

+ gruppindelning

18

Teatervecka estetisk musikprofil

Valborg

Teatervecka estetisk musikprofil

1:a maj


19

Kriste him.

RYTMIK

Uppspel - grupp och individuellt

Boom chick klapp

och Cupsong.

Kriste him

RYTMIK

träna med sin ensemble.

20

RYTMORKESTER

Noter

Rytmläsning

Spela i helklass

grupper - skapa egna rytmer, redovisa i ensembler.

Minou sjukhus

RYTMIK

Bodypercussion

We will Rock you

Boom Chick klapp

cupsong

Träna i små grupper och individuellt

RYTMIK

skapa rytmer, träna med sin ensemble.


21

RYTMORKESTER

Noter

Rytmläsning

Spela i helklass

grupper - skapa egna rytmer, redovisa i ensembler.

RYTMORKESTER

Noter

Rytmläsning

Spela i helklass

grupper - skapa egna rytmer, redovisa i ensembler.

RYTMIK

notkunskap

Bodypercussion

ensemble rytmorkester

+ gruppindelning

RYTMIK

Uppspel - grupp och

individuellt


22


RYTMORKESTER

Noter

Rytmläsning

Spela i helklass

grupper - skapa egna rytmer, redovisa i ensembler.

Céline högskolan

Fokusdag


23

6 juni


RYTMIK

Uppspel - grupp och individuellt

Boom chick klapp

och Cupsong.24


KONTAKT

+46706968826

© Copyright. All Rights Reserved.