årskurs 7 VT

Sjukskriven tills vidare pga hjärtinfarkt (SCAD, spontan kranskärlsdissektion).

Vecka

7A (onsdag)

7B (måndag)

7C (fredag)

7D (tisdag)

LÅTAR/teori

2

Orkesterns instrument

familjerna:

-stråk

-träblås

-bleckblås

-slagverk

-stränginstrument

Övriga familjer

-tangentinstrument

-elektroniska instrument

-udda instrument

jullov

Orkesterns instrument

familjerna:

-stråk

-träblås

-bleckblås

-slagverk

-stränginstrument

Övriga familjer

-tangentinstrument

-elektroniska instrument

jullov

Peter och vargen instrumentpresentation

Peter och vargen film

 

instrumentfamiljer med bild och ljud

(Inför prov))

 

LYSSNA: instrument

 

fördjupning: orkesternsinstrument

3

Orkesterns instrument

kortspel ("fruktsallad")

 

Genomgång av inlämningsuppgift

* instrument-presentation

 

 

Orkesterns instrument

familjerna:

-stråk

-träblås

-bleckblås

-slagverk

-stränginstrument

Övriga familjer

-tangentinstrument

-elektroniska instrument

Céline på högskolan

Céline Hudiksvall

T.ex

Starwars

Hajen

Harry Potter

Pirates of the Caribbean

Sagan om ringen

Titanic

 

 

4

Orkesterns instrument

Orkesterns instrument

kortspel ("fruktsallad")

 

Genomgång av inlämningsuppgift

* instrument-presentation

Orkesterns instrument

kortspel ("fruktsallad")

 

Genomgång av inlämningsuppgift

* instrument-presentation

Orkesterns instrument

familjerna:

-stråk

-träblås

-bleckblås

-slagverk

-stränginstrument

Övriga familjer

-tangentinstrument

-elektroniska instrument

Instrumentpresentation

5

Orkesterns instrument

 

Lyssningsövning

Orkesterns instrument

 

repetition och eget arbete

Orkesterns instrument

 

repetition och eget arbete

Orkesterns instrument

kortspel ("fruktsallad")

 

Genomgång av inlämningsuppgift

* instrument-presentation

info och kortfilmer om varje instrument i en symfoniorkester

6

Friluftsdag

Orkesterns instrument

Orkesterns instrument

Orkesterns instrument

 

 

7

 

Prov instrument

Prov instrument

Prov instrument

Prov instrument

 

8

Ensemblespel

Boomwhackers i helklass

Notgenomgång

 

Ensemblespel

Boomwhackers i helklass

Notgenomgång

Ensemblespel

Boomwhackers i helklass

Notgenomgång

Céline Hudiksvall

 

eget arbete med faktablad

Boomwackers

Billy Jean

Rollin in the deep

 

Play along

Popcorn 1

Popcorn 2

Starwars

Starwars (spela med)

9

Läsvecka

 

(Alla läser valfri bok första timmen på morgonen)

Ensemblespel

Spela en låt i ensemble med boomwhackers

Céline högskolan

Ensemblespel

Boomwhackers i helklass

Notgenomgång

Sista dag för Inlämning av uppgift i Classroom fred kl.24.00

 

Don't worry, be happy

med boomwhackers

10

sportlov

sportlov

sportlov

sportlov

 

11

Ensemblespel

Spela en låt i ensemble med boomwhackers

 

Céline sjuk

 

Ensemblespel

Spela en låt i ensemble med boomwhackers

 

Ensemblespel

Boomwhackers i helklass

Notgenomgång

1. Bä, bä vita lamm

2.Pop corn

3. Don't worry

4. Star Wars

5.We will rock you

6 Symphony nr.9

12

Ensemblespel

Spela en låt i ensemble med boomwhackers

Ensemblespel

Spela en låt i ensemble med boomwhackers

Uppspel

ensemble med boomwhackers

Fokusdag

Beethovens 9:e symfoni (januari börjar året)

13

Uppspel

ensemble med boomwhackers

 

RYTMIK (intro)

Music for one apartment

Uppspel

ensemble med boomwhackers

 

RYTMIK (intro)

Music for one apartment

 

 

Långfredag

Ensemblespel

Spela en låt i ensemble med boomwhackers

 

14

Påsklov

Påsklov

 

Påsklov

Påsklov

 

15

RYTMIK

Bodypercussion

We will Rock you

Boom Chick klapp

cupsong

Träna i små grupper och individuellt.

RYTMIK

Bodypercussion

We will Rock you

Boom Chick klapp

cupsong

Träna i små grupper och individuellt

Uppspel

ensemble med boomwhackers

Uppspel

ensemble med boomwhackers

Music for one apartment

 

We will rock you (knä, knä, klapp)

(knä, knä, knä, klapp,

knä, knä, klapp, click

 

We will rock you (Queen)

16

RYTMIK

notkunskap

Bodypercussion

ensemble rytmorkester

+ gruppindelning

RYTMIK

notkunskap

Bodypercussion

ensemble rytmorkester

+ gruppindelning

Céline högskolan

RYTMIK

Bodypercussion

We will Rock you

Boom Chick klapp

cupsong

Träna i små grupper och individuellt.

Boom-chick-klapp

Låt 1 (Ed sheeran)

17

RYTMIK

träna med sin ensemble.

 

Redovisning

RYTMIK

träna med sin ensemble.

RYTMIK

Bodypercussion

We will Rock you

Boom Chick klapp

cupsong

Träna i små grupper och individuellt

RYTMIK

notkunskap

Bodypercussion

ensemble rytmorkester

+ gruppindelning

Cup song

Royal cup song

 

Body percussion

övning 1

övning 2

övning 3

övning 4 (svår)

18

Teatervecka estetisk musikprofil

Valborg

Teatervecka estetisk musikprofil

1:a maj

 

Bucket drum mycket lätt

Bucket drum lätt

Bucket drum svår

Bucket drum samba

Bucket drum Latin Funk

Buket drum Hip hop

19

Kriste him.

RYTMIK

Uppspel - grupp och individuellt

Boom chick klapp

och Cupsong.

Kriste him

RYTMIK

träna med sin ensemble.

Bucket drum (rollin in the deep)

Bucket drum

(Can't stop the feeling)

20

RYTMORKESTER

Noter

Rytmläsning

Spela i helklass

grupper - skapa egna rytmer, redovisa i ensembler.

Minou sjukhus

RYTMIK

Bodypercussion

We will Rock you

Boom Chick klapp

cupsong

Träna i små grupper och individuellt

RYTMIK

skapa rytmer, träna med sin ensemble.

 

21

RYTMORKESTER

Noter

Rytmläsning

Spela i helklass

grupper - skapa egna rytmer, redovisa i ensembler.

RYTMORKESTER

Noter

Rytmläsning

Spela i helklass

grupper - skapa egna rytmer, redovisa i ensembler.

RYTMIK

notkunskap

Bodypercussion

ensemble rytmorkester

+ gruppindelning

RYTMIK

Uppspel - grupp och

individuellt

 

22

 

RYTMORKESTER

Noter

Rytmläsning

Spela i helklass

grupper - skapa egna rytmer, redovisa i ensembler.

Céline högskolan

Fokusdag

 

23

6 juni

 

RYTMIK

Uppspel - grupp och individuellt

Boom chick klapp

och Cupsong.

 

 

24

 

 

 

 

 

KONTAKT

+46706968826

© Copyright. All Rights Reserved.