årskurs 8 VT

Vecka

8A (torsdag)

8B (tisdag)

8C (fredag)

8D (onsdag)

LÅTAR och LÄNKAR

2

KLASSISK MUSIKHISTORIA

Genomgång av

Medeltidsmusik

info.film

gemensam sång

gruppindelning

Ensemble

Jullov

KLASSISK MUSIKHISTORIA

Genomgång av

Medeltidsmusik

info.film

gemensam sång

gruppindelning

ensemble

KLASSISK MUSIKHISTORIA

Genomgång av

Medeltidsmusik

info.film

gemensam sång

gruppindelning

ensemble

Musikhistoria:

Förhistorisk tid (40 000 f.Kr. - 2000 f.Kr.)

Antiken (2000 f.kr)

Medeltid (fr.ca 500 e.Kr)

Medeltid musik

Renässans

(1450-1600-tal)

Barock (1600-1750-tal)

Wienklassicism

(1750-1815-tal)

Romantik (1815-1910-tal)

Modernismen

3

KLASSISK MUSIKHISTORIA

Medeltiden

*gregoriansk sång

* neumer

* sakral (kyrklig) och profan (världslig)  musik

* skalmeja, fiddlor, säckpipa, mungiga,

* språk; latin

Céline Hudiksvall


Forntiden/Antiken

Kohorn,

bronslurbronslur (2)

flöjt av mammuthelfenben

(40000 f.Kr),

säckpipa.

litofon


Antika instrument:

lyra, harpa (Grekland och Rom)

Céline Högskolan

KLASSISK MUSIKHISTORIA

Medeltidsmusik

*gregoriansk sång

* neumer

* sakral (kyrklig) och profan (världslig)  musik

* skalmeja, fiddlor, säckpipa, mungiga,

* språk; latin

4

KLASSISK MUSIKHISTORIA

Medeltidsmusik

KLASSISK MUSIKHISTORIA

Genomgång av

Medeltidsmusik

info.film

gemensam sång

gruppindelning

Ensemble

KLASSISK MUSIKHISTORIA

Medeltidsmusik

*gregoriansk sång

* neumer

* sakral (kyrklig) och profan (världslig)  musik

* skalmeja, fiddlor, säckpipa, mungiga,

* latin

KLASSISK MUSIKHISTORIA

Medeltidsmusik

5

Redovisning av Medeltidsmusik

KLASSISK MUSIKHISTORIA

Medeltidsmusik

*gregoriansk sång

* neumer

* sakral (kyrklig) och profan (världslig)  musik

* skalmeja, fiddlor, säckpipa, mungiga,

* språk; latin

KLASSISK MUSIKHISTORIA

Medeltidsmusik

*gregoriansk sång

* neumer

* sakral (kyrklig) och profan (världslig)  musik

* skalmeja, fiddlor, säckpipa, mungiga,

* språk; latin

Redovisning av Medeltidsmusik

6

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Genomgång av

Renässans och

Barock

-film

-gemensam sång

-individuell uppgiftKLASSISK MUSIKHISTORIA

Medeltidsmusik

Redovisning av Medeltidsmusik

Friluftsdag

Renässans 4:34

Renässans 3:27-6.15 (8:39)

*1450-1600

*blockflöjt och opera

*flerstämmig sång

*boktryckarkonsten

*sjunga på andra 

  språk än latin

*utveckling av

  notskrift


7

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Barock

-enskilt spel

-enskild uppgift i classroom

Redovisning av Medeltidsmusik

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Genomgång av

Renässans och

Barock

-film

-gemensam sång

-individuell uppgift

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Genomgång av

Renässans och

Barock

-film

-gemensam sång

-individuell uppgift


8

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Barock

-enskilt spel

-enskild uppgift i classroom

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Genomgång av

Renässans och

Barock

-film

-gemensam sång

-individuell uppgift


KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Barock

-enskilt spel

-enskild uppgift i classroom

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Barock

-enskilt spel

-enskild uppgift i classroom


9

Redovisning av barock

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Barock

-enskilt spel

-enskild uppgift i classroom

Céline högskolan


Tid att lyssna in sig till provet. 

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Barock

-enskilt spel

-enskild uppgift i classroom


10

sportlov

sportlov

sportlov

sportlov


11

Redovisning av barock


Genomgång 1 inför lyssningsprovet

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Barock

-enskilt spel

-enskild uppgift i classroom

Redovisning av barock


Genomgång 1 inför lyssningsprovet

Redovisning av barock


12

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


Genomgång 2 inför lyssningsprovet

Fokusdag


Redovisning av barock


Genomgång 2 inför lyssningsprovet

Redovisning av barock


Genomgång 1 inför lyssningsprovet


13

"Öppet hus" för alla 8:or som inte spelar fotboll

Redovisning av barock


Genomgång 1 inför lyssningsprovet


Långfredag

KLASSISK

MUSIKHISTORIA


Genomgång 2 inför lyssningsprovet


Redovisning av barock

14

Påsklov

Påsklov

Påsklov

Påsklov


15

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism

-kort genomgång

-film Amadeus

-individuell uppgift


Redovisning av barock


Genomgång 2 inför lyssningsprovet

Redovisning av barockKLASSISK

MUSIKHISTORIA


Redovisning av barock


16

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus

Céline högskolan


Tid att lyssna in sig till provet.

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus17

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus
18

Teatervecka estetisk musikprofil

1:a maj

Teatervecka estetisk musikprofil

Teatervecka estetisk musikprofil


19

Kristehim.

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus

Kristehim.

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus


20

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus

PROV lyssning klassisk musik

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus


21

PROV lyssning klassisk musik

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus

PROV lyssning klassisk musik

PROV lyssning klassisk musik


22

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Romantiken


-tabulatur gitarr

-noter piano

(An die freude)

Fokusdag

Céline högskolan

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Romantiken


-tabulatur gitarr

-noter piano

(An die freude)


23

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Romantiken


-tabulatur gitarr

-noter piano

(An die freude)

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Romantiken


-tabulatur gitarr

-noter piano

(An die freude)

KLASSISK

MUSIKHISTORIA

Wienklassicism


-film Amadeus

6 juni


24

Sommarlov

rep inför examen (?)

Sommarlov

rep inför examen (?)


KONTAKT

+46706968826

© Copyright. All Rights Reserved.